Tư vấn phát triển doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ toàn diện mọi vấn đề về quản lý doanh nghiệp, từ xây dựng chiến lược kinh doanh đến cải thiện quy trình nghiệp vụ, nhằm mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

Nội dung dịch vụ
 • Hỗ trợ xây dựng chiến lược quản lý/kinh doanh
 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề riêng lẻ
 • Tư vấn theo ngành (chăm sóc sức khỏe, sản xuất, bán lẻ, xây dựng, khách sạn/ nhà nghỉ, trường học/ trường mầm non, các cơ quan ban ngành/cơ quan nhà nước v.v…)
 • Tư vấn theo chức năng (hậu cần, phát triển ngành nghề kinh doanh mới, FAS, quản trị/ quản lý rủi ro/ tuân thủ quy định)
Thế mạnh của Yamada Consulting Group

Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về chiến lược phát triển doanh nghiệp

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Đáp ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh là cần thiết để đạt được sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải luôn nỗ lực để đảm bảo lợi nhuận ổn định cho các ngành nghề kinh doanh hiện có và thúc đẩy quá trình “trao đổi chất” bằng cách khởi động thuận lợi các dự án mới. Mặt khác, có những trường hợp cần xây dựng lại cơ cấu nội bộ doanh nghiệp (xem xét lại cơ cấu hoặc nhường kế thừa cho thế hệ tiếp theo) do sự mở rộng ngành nghề nhanh chóng, sự lão hóa của nhân viên, sự thiếu hụt nhân sự. Chúng tôi cung cấp toàn diện các giải pháp khác nhau cho các các vấn đề để doanh nghiệp có thể phát triển.

Hợp tác chuyên nghiệp để đưa ra giải pháp

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đáp ứng toàn diện về các vấn đề quản lý Doanh nghiệp.

Có rất nhiều vấn đề cần xem xét để phát triển doanh nghiệp. Yamada Consulting Group có các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau với nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm trong ngành, có thể xây dựng một cấu trúc dự án phù hợp với các vấn đề quản lý khác nhau của các doanh nghiệp khách hàng. Là một đối tác được khách hàng tin tưởng, chúng tôi hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển các doanh nghiệp.

Chiến lược toàn công ty

Chúng tôi nhận thấy rằng kế hoạch quản lý nội bộ và việc tích hợp từng chiến lược riêng lẻ là rất quan trọng trong quá trình phát triển mỗi công ty. Đặc biệt là trong tình hình môi trường kinh doanh đang thay đổi từng ngày, các Doanh nghiệp cần phải phân tích các danh mục đầu tư kinh doanh tối ưu và ra quyết định nhanh chóng.

Để đẩy nhanh quá trình phát triển, chúng tôi hợp tác với Công ty khách hàng để tạo ra các kịch bản nhằm giải quyết tất cả các vấn đề, hỗ trợ cải thiện chất lượng và tốc độ ra quyết định. Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ các bước từ lập kế hoạch đến triển khai các giai đoạn như hợp tác chiến lược, M&A, toàn cầu hóa, v.v…

Chiến lược kinh doanh

"Tiếp tục cung cấp giá trị Doanh nghiệp bằng cách phát triển và cải thiện sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu từ quan điểm của khách hàng", "Tiếp tục điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp với những thay đổi trong môi trường kinh doanh để tạo ra lợi nhuận", "Tiếp tục nắm bắt cơ hội thị trường mới nhằm tăng trưởng Doanh thu”. Để đạt được những mục tiêu này, mỗi Doanh nghiệp cần phân tích nội bộ để phù hợp với thực tế khách quan, cũng như đưa ra được chiến lược kinh doanh mang tính khả thi dựa trên các số liệu phân tích thị trường, và cuối cùng là tăng cường năng lực triển khai kinh doanh.

Hoạt động

Để phát triển Doanh nghiệp, không nên bỏ qua những vấn đề biểu hiện ở chỉ số quản lý, mà còn cả những vấn đề ẩn sâu bên trong đó. Một trong những yếu tố quan trọng cần thiết để giải quyết từng vấn đề riêng lẻ là cải thiện mô hình hoạt động. Tối ưu hóa mô hình hoạt động đòi hỏi một cái nhìn toàn cảnh về công ty và xu hướng ngành nghề, chứ không phải mở rộng kinh nghiệm trong quá khứ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc xác định vấn đề thông qua cách tiếp cận phân tích đa chiều, cũng như lập kế hoạch thực hiện các giải pháp chú trọng tính hiệu quả và hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Hỗ trợ theo “nguyên tắc tại chỗ”

Cung cấp giải pháp hiệu quả theo nguyên tắc tại chỗ.

Nhờ thấu hiểu "kinh nghiệm", "nguồn nhân lực", "tiềm năng" của các công ty khách hàng, và liên tục chia sẻ kiến ​​thức và bí quyết của Yamada Consulting Group trong các cuộc thảo luận, chúng tôi thường xuyên nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện các giải pháp cho mỗi vấn đề riêng lẻ.

Quy trình tư vấn phát triển doanh nghiệp

Có 3 bước trong quá trình phát triển Doanh nghiệp, đó là “phân tích hiện trạng”, “xây dựng chiến lược” và “thực hiện chiến lược”. Ở bước “phân tích hiện trạng”, chúng tôi cấu trúc vấn đề để phát triển doanh nghiệp thông qua phân tích thị trường/ khách hàng một cách khách quan và phù hợp. Ở bước “xây dựng chiến lược”, chúng tôi tiến hành tích hợp tầm nhìn quản lý và chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn kết hợp nhiều kế hoạch khác nhau. Chúng tôi không chỉ đưa ra một kịch bản phát triển với khách hàng, mà còn cung cấp dịch vụ toàn diện cho bước "thực hiện chiến lược" để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

 • Cấu trúc vấn đề thông qua phân tích hiện trạng
  - Nắm bắt môi trường kinh doanh thông qua phân tích thị trường
  (phân tích quá khứ và dự báo tương lai về quy mô thị trường, cơ cấu ngành, cạnh tranh, thông tin khách hàng, v.v…)
  - Nắm được điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh thông qua phân tích nội bộ (cách tiếp cận định lượng và định tính)
  - Tổ chức và cấu trúc các vấn đề
  - Làm rõ các ưu tiên bằng cách xác định các KSF (yếu tố thành công chính)
 • Xây dựng chiến lược (xây dựng kế hoạch trung hạn)
  - Tích hợp tầm nhìn quản lý và chiến lược kinh doanh
  Kế hoạch số
  (xác minh xác suất bằng mô phỏng số và lập kế hoạch tài chính/ bảng tài chính)
  - Thiết lập KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc)
  - Lên kế hoạch phân bổ tài nguyên quản lý (sử dụng hiệu quả con người/ đồ vật/ tiền bạc/ thông tin v.v…)
  - Kết hợp vào kế hoạch hành động để đạt được kế hoạch
 • Thực hiện chiến lược
  - Xây dựng, giới thiệu hệ thống tuần hoàn PDCA
  - Đẩy mạnh chức năng chuỗi giá trị (tối ưu hóa tổng thể chuỗi giá trị/cải thiện khả năng tại chỗ trong các chức năng kinh doanh, phát triển và sản xuất)
  - Tăng cường hệ thống tổ chức/ nhân sự (thiết lập thể chế và ổn định hoạt động/ kích hoạt tổ chức/ phát triển, đào tạo nguồn nhân lực)

Câu hỏi thường gặp về tư vấn phát triển doanh nghiệp

 • Tư vấn phát triển doanh nghiệp là gì?
  Là dịch vụ tư vấn hỗ trợ các vấn đề quản lý doanh nghiệp, từ việc xây dựng chiến lược kinh doanh đến cải thiện quy trình nghiệp vụ, nhằm mục tiêu phát triển Doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập phần “Giới thiệu dự án đã thực hiện”.
 • Các nội dung cụ thể của tư vấn phát triển doanh nghiệp gồm những gì?
  Thông thường, tư vấn phát triển có 3 bước như sau: 1) Phân tích hiện trạng, 2) Xây dựng chiến lược kinh doanh (xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn), 3) Thực hiện chiến lược. Chi tiết mỗi bước vui lòng vào phần “Quy trình tư vấn”.
 • Điểm mạnh của Yamada Consulting Group so với các công ty khác là gì?
  Chúng tôi có các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác nhau và có thể thiết lập liền mạch một hệ thống phù hợp để giải quyết các vấn đề quản lý khác nhau. Dựa trên nguyên tắc tại chỗ, chúng tôi hiểu khách hàng của mình và thường xuyên chia sẻ kiến thức, bí quyết của chúng tôi thông qua các cuộc thảo luận để nâng cao hiệu quả.
 • Công ty có thể tư vấn cho những ngành nghề nào?
  Chúng tôi có thể tư vấn mọi ngành nghề, như ngành sản xuất, bán buôn, bán lẻ, xây dựng, dịch vụ v.v…
 • Công ty tư vấn cho đối tượng doanh nghiệp quy mô như thế nào?
  Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp từ các doanh nghiệp đã vào giai đoạn trưởng thành đến các công ty liên doanh khởi nghiệp. Chúng tôi đáp ứng linh hoạt mọi quy mô theo từng giai đoạn của doanh nghiệp.
Xem tất cả
 • Cho biết quy trình từ đầu cho đến khi bắt đầu thực hiện dịch vụ
  Thông thường sẽ có quy trình như sau: 1) Khách hàng liên hệ, 2) Trao đổi, 3) Đề xuất/ Báo giá, 4) Ký hợp đồng, 5) Thực hiện dịch vụ. Từ đầu cho đến bước 3) khách hàng không phải trả chi phí.
 • Sau khi ký hợp đồng, khách hàng có thể được hỗ trợ với tần suất như thế nào?
  Chúng tôi có thể đáp ứng linh hoạt phù hợp với nhu cầu và tình trạng của khách hàng, như tổ chức thảo luận và báo cáo định kỳ, hay cử nhân viên tư vấn thường trực.
 • Thời gian tư vấn thường kéo dài bao lâu?
  Thời gian cần thiết phụ thuộc vào vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Ngay ở tên dịch vụ cho thấy, tư vấn phát triển không thể xác định được thời gian bởi vì nó đòi hỏi những nỗ lực liên tục, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu trong khoảng vài tháng đến nửa năm để "Phân tích hiện trạng - xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn". Thời gian hỗ trợ triển khai sẽ được quyết định trên cơ sở trao đổi và thống nhất với khách hàng.
 • Công ty triển khai tư vấn với khách hàng với hình thức như thế nào?
  Về cơ bản, người phụ trách của bên khách hàng và các thành viên của chúng tôi sẽ thành lập một nhóm dự án và tiến hành tư vấn.
 • Chi phí tư vấn được quyết định như thế nào?
  Chi phí phụ thuộc vào quy mô của khách hàng, khu vực hỗ trợ, phương thức tham gia, v.v…Khi đưa ra đề xuất, chúng tôi sẽ ước tính dựa trên những yếu tố này.
 • Công ty cung cấp dịch vụ ở những thành phố nào?
  Công ty chúng tôi có các chi nhánh và văn phòng tư vấn trên toàn quốc, do đó có thể đáp ứng tại nhiều thành phố.
 • Công ty có dịch vụ ở nước ngoài không?
  Chúng tôi có các chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Indonesia, là các chi nhánh ở nước ngoài và chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ toàn diện như cung cấp tại Nhật Bản. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một hệ thống tư vấn M&A ở Mỹ và Châu Âu.
 • Khách hàng đang thua lỗ có thể nhờ tư vấn được không?
  Bất kể khách hàng đang trong tình trạng nào, chúng tôi sẽ xác định cẩn thận từng vấn đề và tư vấn kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp nhằm phát triển Doanh nghiệp của mỗi khách hàng.
Thu gọn