Tư vấn ngành xây dựng

Đặc điểm/điểm quan trọng trong ngành xây dựng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện đối với những vấn đề kinh doanh khác nhau vốn có của ngành xây dựng, dựa trên những dự án thành công và thất bại của các doanh nghiệp xây dựng cùng ngành khác.

Nội dung Dịch vụ
 • 1 Hỗ trợ xây dựng chiến lược quản lý và kinh doanh
  Kiểm tra năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp/Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn.
 • 2 Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý
  Tăng cường hệ thống quản lý lợi nhuận và quản lý ngân sách/Cải tiến hệ thống quản lý lao động và kế toán.
 • 3 Hỗ trợ khởi tạo doanh nghiệp mới
  Hỗ trợ vận hành dự án khởi tạo doanh nghiệp mới/Hỗ trợ mua bán và sáp nhập.
 • 4 Hỗ trợ cải tiến kiểm toán
  Phân tích kiểm toán và đề xuất cải tiến/Hỗ trợ các luật ngành đặc thù khác.

Câu hỏi thường gặp

 • Cho biết các bước từ đầu đến khi cung cấp dịch vụ tư vấn.
  Quy trình phổ biến thường là 1) Liên hệ - 2) Gặp mặt - 3) Đề xuất/báo giá - 4) Ký hợp đồng - 5) Triển khai tư vấn Từ bước đầu đến bước 3) Đề xuất/báo giá, khách hàng sẽ không mất phí.
 • Thời hạn hợp đồng cần bao lâu?
  Thời hạn hợp đồng sẽ khác nhau tùy theo vấn đề khách hàng gặp phải.
 • Cho biết chi phí tư vấn.
  Chi phí sẽ khác nhau tùy vào yêu cầu và lịch trình của khách hàng, do đó chúng tôi không thể đưa ra mức chi phí chung. Chúng tôi sẽ đưa ra báo giá riêng cho mỗi dịch vụ cung cấp trên thực tế. Trước hết khách hàng vui lòng vào phần Liên hệ hoặc có thể gọi điện cho chúng tôi.
 • Có chuyên viên về luật pháp ngành xây dựng (giấy phép v.v…) và kiểm tra vấn đề quản lý không?
  Đối với ngành xây dựng, giấy phép và kiểm toán là những vấn đề không thể tách rời. Tất nhiên, chúng tôi có những thành viên am tường với những vấn đề này sẽ hỗ trợ khách hàng.
 • Việc lập kế hoạch kinh doanh trong ngành nhận thầu có ý nghĩa gì không?
  Mặc dù đúng là doanh số của các ngành nhận thầu rất khó dự báo, nhưng điều rất quan trọng đối với một công ty là đặt ra rõ ràng mức lợi nhuận mục tiêu và quá trình đạt được nó. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về khái niệm lập kế hoạch kinh doanh đặc thù của ngành nhận thầu.
 • Khách hàng đang xem xét chuyển sang tiêu chuẩn tiến độ xây dựng. Có chuyên viên nào về kế toán xây dựng không?
  Chuẩn mực hoàn công và chuẩn mực tiến độ xây dựng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vì có những thành tích và đánh giá cao, chúng tôi hỗ trợ việc kiểm tra và đưa ra các chuẩn mực kế toán và hệ thống quản lý phù hợp với doanh nghiệp khách hàng. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ việc giới thiệu hệ thống quản lý chi phí bán hàng, bao gồm cả việc phối hợp với từng nhà cung cấp.