Tư vấn ngành may mặc

Đặc điểm/điểm quan trọng trong ngành may mặc
Chúng tôi hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề về quản lý trong thị trường may mặc ngày càng khắc nghiệt do thiếu nhân lực, thay đổi thị hiếu khách hàng, đa dạng hóa kênh bán hàng,...

Nội dung Dịch vụ
 • 1 Dịch vụ chẩn đoán tình hình kinh doanh
  - Thẩm định kinh doanh/Thẩm định tài chính.
  - Điều tra khả năng sinh lời theo thương hiệu, khả năng sinh lời theo cửa hàng, hàng tồn kho, hiệu quả bán hàng, v.v…
 • 2 Tư vấn xây dựng chiến lược mua bán sáp nhập và tư vấn đi kèm với thực hiện
  - Xây dựng chiến lược mua bán sáp nhập (bán/mua) theo chiến lược kinh doanh.
  - Gặp gỡ, tìm kiếm ứng viên.
  - Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện khác nhau.
 • 3 Dịch vụ tư vấn theo từng chức năng
  - Tư vấn nhân sự/lao động.
  - Hỗ trợ đưa vào sử dụng hệ thống/hỗ trợ lựa chọn nhà cung cấp.
  - Hỗ trợ giới thiệu hệ thống marketing và hỗ trợ quảng bá khác nhau.

Câu hỏi thường gặp

 • Khách hàng thường là doanh nghiệp có quy mô như thế nào?
  Trong ngành may mặc, chúng tôi hỗ trợ tập trung vào các khách hàng có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đến 50 tỷ Yên.
 • Có phải công ty chỉ hỗ trợ các công ty thương mại (ngành bán buôn) trong ngành may mặc hay không?
  Đối với các ngành công nghiệp may mặc, chúng tôi có thể hỗ trợ sản xuất, bán buôn và bán lẻ. Tất cả chúng ta đều biết rằng có “các vấn đề chung” và “các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp”, vì vậy chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về loại hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu.
 • Cho biết thế mạnh về tư vấn ngành may mặc của Yamada Consulting Group.
  Dịch vụ tư vấn cho công ty thương mại (ngành may mặc) của chúng tôi có đặc điểm là tích cực nghiên cứu, phân loại điểm mạnh và điểm yếu và xây dựng chiến lược dựa trên thông tin định lượng (tỷ lệ chuyển hóa, tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt, số lượng sản phẩm bị loại bỏ, thông tin kinh doanh như thông tin phân khúc cụ thể, v.v…)
 • Nội dung cung cấp dịch vụ chỉ giới hạn ở phạm vi ban đầu có đúng không?
  Về cơ bản, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ tập trung vào các vấn đề cụ thể của ngành, nhưng tùy thuộc vào tình hình, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ về quản lý tổng thể như huy động vốn và nghiệp vụ về vốn, liên kết vốn, kế thừa kinh doanh, nhân sự tổ chức, v.v…
 • Công ty có thể cung cấp dịch vụ liên quan đến chiến lược thương hiệu, chiến lược bán hàng (Merchandising), cải tiến cửa hàng không?
  Với sự hợp tác của những người trong ngành và các tổ chức chuyên môn, chúng tôi cũng có thể cung cấp các cuộc khảo sát xu hướng theo mùa để từ đó hỗ trợ xây dựng chiến lược thương hiệu và bán hàng (Merchandising) và hỗ trợ thực hiện các cải tiến cửa hàng.
Xem tất cả
 • Cho biết các bước từ đầu đến khi được tư vấn.
  Có 5 bước, đó là 1) Liên hệ, 2) Gặp mặt trao đổi, 3) Đề xuất, báo giá, 4) Ký hợp đồng, 5) Tiến hành tư vấn. Kể từ bước 4 trở đi sẽ phát sinh chi phí.
 • Thời gian tư vấn là bao lâu?
  Một danh sách các dịch vụ tư vấn chung (điều tra tài chính, nghiên cứu kinh doanh, lập kế hoạch) thường mất 3-4 tháng. Ngoài ra, nếu khách hàng muốn thực hiện một dự án đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thiết kế thời gian, chi phí, nội dung dịch vụ, v.v… sau khi trao đổi với khách hàng.
 • Cho biết chi phí tư vấn.
  Chúng tôi sẽ thảo luận với khách hàng tùy theo quy mô công ty, trục thời gian yêu cầu và các vấn đề cần giải quyết, v.v… Chúng tôi sẽ thiết kế riêng nội dung dịch vụ và chi phí để thuận tiện hơn cho khách hàng.
Thu gọn