Tư vấn ngành vận tải, kho bãi

Đặc điểm và trọng điểm trong ngành vận tải, kho bãi

Chúng tôi hỗ trợ mọi băn khoăn của khách hàng về “kho bãi”, từ nghiên cứu chiến lược hậu cần theo chiến lược kinh doanh, cho đến cải tiến tại chỗ vận hành kho bãi.

 

Nội dung Dịch vụ
 • 1 Nghiên cứu chiến lược hậu cần
  - Hỗ trợ nghiên cứu chiến lược hậu cần dựa trên chiến lược kinh doanh
  - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư
  - Hỗ trợ định nghĩa yêu cầu hệ thống quản lý kho WMS
 • 2 Hỗ trợ nghiên cứu hệ thống hậu cần
  - Xem xét nơi đặt hàng hóa
  - Xem xét lộ trình vận chuyển
  - Nghiên cứu sử dụng nhà thầu 3PL (sử dụng dịch vụ của bên thứ ba)
 • 3 Hỗ trợ cải tiến vận hành tại chỗ
  - Cải tiến, đào tạo vận hành hậu cần
  - Quản lý kiểm kê tại kho hậu cần

Câu hỏi thường gặp

 • Điểm khác biệt của công ty so với các công ty tư vấn hậu cần khác là gì?
  Ngoài việc bóc tách các vấn đề hậu cần, chúng ta cũng có thể xác định các vấn đề quản lý liên quan đến hậu cần. Có nhiều trường hợp chúng tôi cung cấp hỗ trợ bằng cách phát triển các vấn đề khác nhau từ các mối quan tâm về hậu cần
 • Hãy cho biết quy trình từ lúc bắt đầu cho đến lúc có thể đưa vào sử dụng.
  ① Nhận yêu cầu
  ② Phỏng vấn
  ③ Đề xuất/Báo giá
  ④ Hợp đồng
  ⑤ Thường là bước Thực hiện tư vấn
  Sẽ không có chi phí nào phát sinh cho đến bước ③ Đề xuất/Báo giá.
 • Chi phí và thời gian là bao nhiêu?
  Chi phí thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng (chủ đề mục tiêu, phạm vi mục tiêu), và chi phí sẽ được quyết định do thỏa thuận giữa hai bên theo từng dự án.
 • Công ty có báo giá theo hình thức mức phí thành công không?
  Đối với các dịch vụ có mục đích cắt giảm chi phí hậu cần, cũng có trường hợp chúng tôi có thể đưa ra báo giá theo hình thức mức phí thành công. Tuy nhiên, khi thực hiện các dự án, chúng tôi đều sẽ thảo luận chi tiết về những mục cụ thể với khách hàng. Vì vậy việc đưa ra một mức báo giá chung cho tất cả các dự án là không khả thi.
 • Có thể trao đổi về tuyển dụng và đào tạo nhân sự không?
  Chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực hậu cần. Nhiều khách hàng liên hệ với chúng tôi về các chương trình đào tạo và hệ thống quản lý số (đánh giá nguồn nhân lực).
 • Có thể liên hệ về mua bán sáp nhập không?
  Chúng tôi cũng có thể tư vấn về mua bán sáp nhập. Khi bóc tách các vấn đề hậu cần, chúng tôi cũng xem xét toàn bộ hoạt động kinh doanh, vì vậy nếu mua bán sáp nhập được coi như một lựa chọn hữu ích cho khách hàng thì chúng tôi sẵn sàng đề xuất.