Tư vấn cho cơ quan nhà nước, tổ chức công

Phạm vi tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ để góp phần vào sự phát triển của các tổ chức trên như nghiên cứu thị trường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện và cung cấp các dịch vụ phát triển đi kèm như tổ chức hệ thống quản lý nội bộ và phương pháp cải tiến trong tổ chức.

 • Kinh nghiệm phong phú, mạng lưới chuyên gia và công ty con trên toàn Nhật Bản và thế giới
 • Đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận
 • Năng lực tư vấn cải tiến và phát triển tổ chức
Nội dung Dịch vụ
 • 1 Dịch vụ góp phần vào sự phát triển tổ chức
  - Nghiên cứu thị trường (nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, điều tra thị hiếu người tiêu dùng v.v…)
  - Xây dựng chiến lược (lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh v.v…)
  - Hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án (quản trị dự án, tạo điều kiện thuận lợi v.v…)
 • 2 Dịch vụ phát triển đi kèm
  - Dịch vụ GRC (tổ chức hệ thống quản lý nội bộ, thiết lập quy trình nghiệp vụ v.v…)
  - Cải tiến trong tổ chức (cải thiện chế độ nhân sự và đẩy mạnh nghiên cứu đào tạo, đưa vào sử dụng CNTT và hệ thống hóa, “cải tiến nghiệp vụ” bằng cách sử dụng BPR)

Câu hỏi thường gặp

 • Thế mạnh của YCG khi thực hiện dịch vụ tư vấn đối với các cơ quan nhà nước là gì?
  Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao như kiểm toán nhà nước, kế toán thuế, chuyên gia chẩn đoán và tư vấn cải thiện hiệu quả sản xuất DN vừa và nhỏ, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ chính quyền trung ương đến chính quyền ở địa Phương và các tổ chức phi lợi nhuận v.v…, đặc biệt chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ khách hàng tái cơ cấu tổ chức như xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các biện pháp cải tiến như đã kể trên.
 • Chi phí tư vấn hết bao nhiêu? Thời gian cần thiết cho một dịch vụ là bao lâu?
  Chi phí khác nhau tùy thuộc vào số lượng nhân sự thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi về chi phí và thời gian cần thiết.