Tư vấn tổ chức và nhân sự

Chúng tôi cung cấp các giải pháp mang tính chuyên môn và toàn diện đối với các vấn đề tổ chức nhân sự khác nhau phát sinh trong quá trình tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nội dung Dịch vụ
 • Xây dựng chiến lược cho tổ chức/nguồn nhân lực
 • Xây dựng lại chế độ quản lý nhân sự
 • Cải thiện nghiệp vụ
 • Điều tra, khảo sát văn hóa tổ chức/mức độ hài lòng của nhân viên
 • Hỗ trợ xây dựng chiến lược tổ chức/nhân sự toàn cầu
Thế mạnh của Yamada Consulting Group

Quan trọng là “hiểu biết về quản lý”

Hỗ trợ toàn diện cho quá trình cải cách tổ chức từ góc độ quản lý

Hỗ trợ các ngành nghề và quy mô doanh nghiệp

Trong bối cảnh xã hội đang thay đổi đáng kể như tình trạng già hóa và suy giảm dân số, hay những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ kỹ thuật số, và tính bất ổn đang lan rộng về các vấn đề chính trị thế giới; đây chính là thời điểm mà từng doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ mô hình quản lý kinh doanh của mình. Như vậy đã đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với việc xây dựng lại chiến lược tổ chức nhân sự một cách bài bản.

Để có thể thực hiện công việc này, cần có một sự hiểu biết rõ ràng và cái nhìn sâu rộng, không chỉ trong lĩnh vực “tổ chức/nhân sự” mà còn ở mảng “quản lý kinh doanh”. Với nhiệm vụ “hiểu rõ thế giới quan của những nhà quản lý”, “hình dung được thế giới của đối phương” , “thúc đẩy kết nối giữa tổ chức, con người, hệ thống và đối tác quan trọng với vai trò là một thành viên của công ty’’, cho nên chúng tôi hỗ trợ “tổ chức thực hiện xúc tiến chiến lược kinh doanh”, thông qua việc hỗ trợ toàn diện, từ xây dựng chiến lược tổ chức/nhân sự đến cải cách/thay đổi văn hóa doanh nghiệp. .

Thêm vào đó, chúng tôi cũng có kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, như “y tế”, “giáo dục”, tư vấn cho cả doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ lẫn doanh nghiệp đã được lên sàn chứng khoán.

 

Đội ngũ chuyên gia có khả năng nhìn thấu bản chất của vấn đề

Áp dụng vốn kiến thức/kinh nghiệm phong phú để thực hiện tiếp cận cơ bản các vấn đề của một doanh nghiệp, đó là "kế thừa hoạt động kinh doanh", "hoạch định chiến lược", "phục hồi hoạt động kinh doanh" và "tổ chức nhân sự"

Các vấn đề trong quản lý nhân sự sẽ trở nên rõ ràng tại những bước ngoặt lớn trong quản lý kinh doanh, như giai đoạn "kế thừa từ người sáng lập", "đánh giá danh mục đầu tư kinh doanh" và " mở rộng/rút khỏi thị trường nước ngoài". Trong giai đoạn đó, vừa cần hiểu rõ về yếu tố hạn chế trong các vấn đề pháp lý, thuế, kế toán; đồng thời phải vạch ra một lộ trình nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng.

Bộ phận tư vấn tổ chức nhân sự thuộc Yamada Consulting Group tập hợp những chuyên gia có nền tảng trong các mảng  "phục hồi hoạt động kinh doanh”, "hoạch định chiến lược", "hoạch định chính sách vốn", “mua bán & sáp nhập (M&A)”.

 

Các mảng dịch vụ chính

Nội dung

Xây dựng chiến lược cho tổ chức/nguồn nhân lực

Xác định lại chức năng tổ chức, bao gồm cả những công ty tập đoàn, thiết kế lại sơ đồ tổ chức

Xác định lại nguồn nhân lực cần thiết cho các chiến lược kinh doanh trong tương lai

Tái cấu trúc hệ thống nhân sự

Đánh giá và xây dựng lại chế độ nhân sự (hệ thống cấp bậc/đánh giá nhân sự/chế độ thù lao)

Tăng cường quản lý nhằm củng cố hệ thống mới

Hỗ trợ xây dựng và thực hiện quyền sở hữu cổ phiếu của nhân viên

Cải thiện nghiệp vụ

Kiểm tra lại công việc, phân tích khối lượng công việc

Thiết kế lại quy trình công việc và cơ chế tổ chức công việc

Điều tra, khảo sát văn hóa doanh nghiệp/mức độ hài lòng của nhân viên

 

Điều tra nhận thức của nhân viên thông qua hình thức khảo sát, điều tra dưới dạng phỏng vấn

Đề xuất nâng cao lòng trung thành và động lực làm việc cho nhân viên

Đào tạo nhân sự điều hành kinh doanh cấp cao

Đào tạo đội ngũ kế nhiệm, tăng cường đào tạo ứng cử viên điều hành cấp cao, quản lý cấp trung

Xây dựng kế hoạch kế nhiệm

Hỗ trợ chiến lược tổ chức/nhân sự toàn cầu

Xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trong trường hợp đầu tư mới, tái cơ cấu hệ thống quản lý có sẵn của doanh nghiệp đang hoạt động ở nước sở tại.

Đào tạo nhân sự mới, đẩy mạnh thu hút đội ngũ quản lý tài năng tại địa phương và xây dựng hệ thống quản lý nhân sự toàn cầu

Tăng cường khả năng thu hút và giữ chân người tài

Thông qua tối ưu hóa trải nghiệm của nhân viên, cải thiện và nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp

 

Quy trình tư vấn tổ chức, nhân sự

"Tư vấn mang tính hiệu quả cao" là mệnh đề quan trọng nhất trong tư vấn tổ chức và nhân sự. Do đó, khi tiến hành tư vấn, công ty chúng tôi chú trọng vào 2 điểm sau:

(1) Nhất quán với chiến lược kinh doanh,
(2) Nhất quán với đặc điểm quản lý tại chỗ (văn hóa doanh nghiệp).

 • Phân tích tình hình hiện tại (1) (Hiểu về hoạt động kinh doanh)
  - Phân tích mô hình kinh doanh (cấu trúc kinh doanh), phân tích môi trường, thị trường hoạt động
  - Hiểu về chiến lược kinh doanh (kế hoạch kinh doanh trung hạn)
  - Nắm rõ các giá trị quản lý liên quan đến tổ chức và nhân sự
 • Phân tích tình hình hiện tại (2) (Nắm bắt tình hình thực tế từ cả hai khía cạnh: định tính và định lượng)
  - Phân tích dữ liệu định lượng (khảo sát nhận thức của nhân viên, phân tích tiền lương của chế độ nhân sự, khảo sát khối lượng công việc nhằm cải thiện hiệu quả công việc, v.v…)
  - Phân tích dữ liệu định tính (phỏng vấn tình trạng hoạt động của các bộ phận liên quan, phỏng vấn nhân viên tại chỗ v.v…)
 • Xây dựng phương châm, chính sách
  - Sắp xếp các vấn đề và thiết lập thứ tự ưu tiên
  - Xây dựng ý tưởng cho đề án cải tiến
  - Xây dựng trọng tâm của nội dung cải tiến
  - Thiết lập lịch trình chi tiết cho kế hoạch cải tiến
 • Thiết kế kế hoạch chi tiết và chuẩn bị thực hiện
  - Thiết kế chi tiết từng biện pháp (chính sách)
  - Kiểm tra tổng thể về tính nhất quán
  - Soạn thảo tài liệu giải thích cho nhân viên và tổ chức các cuộc họp để phổ biến
  - Chuẩn bị các mẫu giấy tờ cần thiết (quy định v.v…)
 • Hỗ trợ thực hiện
  - Giáo dục quản lý (đào tạo người đánh giá, v.v.)
  - Giám sát và kiểm tra tình hình cải tiến
  - Kiểm tra và đề xuất các biện pháp cải tiến tiếp theo

Câu hỏi thường gặp về lĩnh vực tư vấn tổ chức, nhân sự

 • Nội dung của dịch vụ tư vấn này là gì?
  Hỗ trợ giải quyết các vấn đề quản lý kinh doanh và các vấn đề tổ chức, nhân sự không thể giải quyết hoặc khó giải quyết trong doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng đạt được kết quả nhanh chóng, hiệu quả và đáng tin cậy hơn; bằng cách cung cấp "tư duy" và "bí quyết tư vấn" mà trong nội bộ công ty Khách hàng khó có thể nhận diện được.
 • Doanh nghiệp nào đang sử dụng Dịch vụ Tư vấn của Công ty?
  Đa phần các Khách hàng của chúng tôi có quy mô từ 50 đến 300 nhân viên. Trong đó, tuy số lượng các công ty gia đình chưa niêm yết khá nhiều, nhưng đa phần là các công ty đã niêm yết. Về các ngành nghề kinh doanh, chúng tôi hỗ trợ trên diện rộng và không có sự thiên lệch; đặc biệt, chúng tôi có kinh nghiệm dồi dào về các ngành nghề có đặc thù chuyên môn cao như y tế và giáo dục.
 • Xin vui lòng cho biết về quá trình để đi đến giai đoạn kí kết hợp đồng.
  Quy trình từ đầu cho đến lúc ký hợp đồng có 4 bước như sau: (1) Xác nhận yêu cầu của Khách hàng (2) Xác nhận tình trạng tài liệu và hệ thống quản lý (3) Gửi bản đề án và báo giá (4) Kí kết hợp đồng tư vấn
 • Mất khoảng bao nhiêu thời gian cho dịch vụ tư vấn này?
  Điều đó phụ thuộc vào nội dung và mức độ khó dễ của vấn đề cần giải quyết. Khi nói đến việc xây dựng một chế độ nhân sự, thường mất khoảng một năm; còn để nâng cao hiệu quả công việc thường mất từ ba tháng trở lên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tập trung để thực hiện trong thời gian ngắn (1-2 tháng). Chúng tôi nỗ lực để đưa ra nhiều nhất có thể các đề xuất phù hợp với yêu cầu của Khách hàng.
 • Thực hiện tổ chức công việc sẽ như thế nào?
  Chúng tôi sẽ tạo một nhóm từ 2 đến 5 người tùy thuộc vào nội dung và lịch trình của dự án. Trường hợp có nhiều thành viên trong nhóm thì sẽ chỉ định một thành viên chịu trách nhiệm chính cho việc liên lạc với Khách hàng, và người liên lạc chính này sẽ thực hiện đại diện cho các thành viên còn lại.
Xem tất cả
 • Xin vui lòng cho biết về chế độ thù lao.
  Chúng tôi không thể đưa ra một mức chung vì nó còn phụ thuộc vào yêu cầu và lịch trình của khách hàng. Chúng tôi xây dựng báo giá riêng theo nội dung của dịch vụ thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua phần “Đặt câu hỏi” hoặc qua điện thoại.
 • Có thể hỗ trợ ở địa phương không?
  Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tư vấn trên khắp cả nước, vì vậy có thể hỗ trợ bất kể ở khu vực nào.
 • Có thể hỗ trợ ở nước ngoài không?
  Có thể hỗ trợ cả ở nước ngoài. Chúng tôi đã có thành tích thực tế về việc xây dựng hệ thống tổ chức và đào tạo nhân viên mới tại thời điểm mở rộng thị trường, và tăng cường hiệu suất quản lý sau thời điểm mở rộng hoạt động kinh doanh.
 • Khách hàng muốn tiến hành “cải thiện phong cách làm việc” nhưng lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Công ty có thể h tư vấn khi khách hàng đang ở tình trạng này không?
  Liên quan đến“cải thiện phong cách làm việc”, tùy vào tình trạng của công ty Khách hàng cũng như mục tiêu mà công ty muốn hướng tới mà cần các giải pháp khác nhau. Trước hết, Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỏi về tình hình hiện tại và mục tiêu trung hạn, sau đó cung cấp miễn phí đánh giá ban đầu cùng lộ trình sơ bộ.
 • Tình hình của Khách hàng là khâu tuyển dụng nhân sự không tốt và thường xuyên bị thiếu hụt về nhân sự, Khách hàng muốn biết phương pháp để tuyển dụng được nhân sự tốt?
  Chúng tôi cho rằng “Năng lực tuyển dụng” phải được kêt hợp hài hòa giữa 2 yếu tố là “xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân sự phù hợp “ và “ giao tiếp phù hợp với người đi xin việc, mà ở đây “tuyển dụng nhanh chóng” và “thể hiện rõ sức hấp dẫn của công ty” sẽ là những nhân tố chủ đạo. Ngoài ra, trong kỷ nguyên AI, các yêu cầu của nhân viên sẽ thay đổi, nên việc thiết lập hình ảnh của nguồn nhân lực là hết sức quan trọng.
 • Nhiều nhân viên có năng lực của Khách hàng phải nghỉ việc vì các vấn đề như sinh con, nuôi con, chăm sóc gia đình,v.v... Khách hàng đang cân nhắc đến thực hiện làm việc tại nhà và muốn biết liệu Công ty có thể hỗ trợ họ về việc này không.
  Dịch vụ của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc xây dựng bộ quy tắc cho làm việc tại nhà (xây dựng quy chế); mà còn hỗ trợ toàn diện cho việc tái cấu trúc về mặt công việc như "chuẩn hóa công việc" và "hạn chế giấy tờ" sau khi Khách hàng thực hiẹn làm việc tại nhà.
 • Khách hàng muốn xem xét lại chế độ nhân sự. Điểm mạnh của Công ty so với các công ty tư vấn khác là gì?
  Đặc trưng của chúng tôi chính là “các vấn đề về tổ chức nhân sự đượctiếp cận bởi các chuyên gia tư vấn chuyên về quản lý kinh doanh” và “ưu tiên tư vấn chú trọng vào hiệu quả hoạt động, thay vì chỉ xây dựng hệ thống nhân sự". Phần lớn các trường hợp chúng tôi sẽ cung cấp một loạt hỗ trợ để tăng cường quản lý cấp trung và cải cách văn hóa doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm.
 • Người phụ trách bộ phận kế toán của Khách hàng đã nghỉ hưu khiến cho hoạt đông kinh doanh thường ngày của họ không được suôn sẻ. Công ty có thể giới thiệu nhân sự phụ trách kế toán cho Khách hàng hay không?
  Rất tiếc, chúng tôi không cung cấp dịch vụ giới thiệu nhân sự. Tuy nhiên, nếu như Khách hàng đang gặp phải rắc rối như thế này, bằng cách cải thiện một số điểm còn thiếu sót trong công việc như cá nhân hóa hoặc lệch về kỹ năng, thì việc điều hành công ty có thể ổn định hơn. Không chỉ là hỗ trợ nhân sự mang tính tạm thời, chúng tôi còn hỗ trợ thiết lập một hệ thống hoạt động kinh doanh ổn định và chất lượng cao.
Thu gọn