Tư vấn chuyên ngành khác

Có thể hỗ trợ nhiều ngành khác nhau do có chuyên gia trong các ngành khác nhau.

Tùy từng loại hình ngành nghề mà có hệ thống pháp luật, quy định và tập quán kinh doanh cụ thể, vì vậy cần phải hiểu đúng về đặc thù của ngành khi đưa ra các đề xuất và tư vấn.

Yamada Consulting Group của chúng tôi có nhiều thành viên có kinh nghiệm việc làm từ những ngành khác nhau. Chính vì công ty chúng tôi phối hợp liên kết các chuyên gia với nhau, cho nên chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn dựa theo đặc điểm của từng ngành. Các ngành dưới đây là các ngành mà chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm tham gia hỗ trợ và có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn mang tính chuyên môn cao. Chúng tôi cung cấp giải pháp phù hợp hơn cho nhiều đối tượng khách hàng.