Triết lý kinh doanh
Tại Yamada Consulting Group, triết lý trường tồn không thay đổi được đặt làm triết lý kinh doanh cơ bản.
GIÁ TRỊ LÀNH MẠNH
Chúng tôi chia sẻ giá trị lành mạnh với tư cách là tập đoàn những con người đáng tin cậy.
ĐÓNG GÓP XÃ HỘI
Chúng tôi cung cấp và tạo ra thông tin giá trị cao, đóng góp vào sự phát triển của khách hàng và xã hội.
PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN & TỔ CHỨC
Chúng tôi hướng đến sự phát triển và dung hòa cá nhân, tổ chức; tôn trọng các cá nhân có mục tiêu cao.
Giá trị lành mạnh

Chúng tôi chia sẻ giá trị lành mạnh với tư cách tập đoàn những con người đáng tin cậy.

Với niềm tin rằng chỉ có những tổ chức có tinh thần vững chắc và duy trì giá trị lành mạnh mới có ý nghĩa tồn tại trên thế giới, chúng tôi luôn đặt ra và duy trì “giá trị lành mạnh” làm triết lý kinh doanh cơ bản quan trọng nhất cho mình.

Thật khó để đưa ra đơn giản tiêu chuẩn thế nào là lành mạnh và thế nào là không lành mạnh, nhưng đó phải là triết lý được thừa nhận rộng rãi trên toàn xã hội, là giá trị quan trong đó không chấp nhận những hành vi xấu xa, khéo léo giả tạo, lợi dụng người khác để trục lợi cá nhân v.v., là giá trị quan xuất phát từ thiện tâm của mọi người. Nếu chúng tôi đánh mất “giá trị lành mạnh” và có hành vi trục lợi cho cá nhân và tổ chức của chúng tôi thì tổ chức này sẽ giải thể ngay lập tức.

Cống hiến xã hội
Giải pháp chuyên biệt cho từng khách hàng

Chúng tôi cung cấp và tạo ra thông tin giá trị cao, đóng góp vào sự phát triển của khách hàng và xã hội.

Sự lớn mạnh và phát triển của khách hàng là niềm vui to lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn đứng trên quan điểm của khách hàng để xem xét và cung cấp dịch vụ chuyên môn, luôn hết lòng vì sự phát triển của khách hàng.

Vì vậy, các thành viên của tập đoàn không chỉ cung cấp dịch vụ theo hình thức sẵn có, mà còn tư vấn, cung cấp dịch vụ với chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, điều này góp phần vào sự phát triển của khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Những khách hàng (doanh nghiệp) có nhu cầu phát triển hoặc mở rộng luôn là những đối tác quan trọng đối với chúng tôi.

Phát triển cá nhân và tổ chức

Chúng tôi hướng đến sự phát triển và dung hòa cá nhân, tổ chức; tôn trọng các cá nhân có mục tiêu cao.

Sự phát triển của cá nhân và sự lớn mạnh của tổ chức đóng góp mật thiết với nhau. Do đó, chúng tôi tôn trọng các cá nhân có mục tiêu cao mang tính xã hội và nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó, cũng như tôn trọng tính cá nhân đó và sự phát triển của các cá nhân đó là niềm vui đối với chúng tôi. Mặt khác, công việc là một phần quan trọng nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng đối với cuộc đời mỗi người, vì vậy chúng tôi đặt mục tiêu làm sao để có thể luôn dung hòa giữa tổ chức và cá nhân.

Để tôn trọng cá nhân và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cá nhân thì tổ chức cũng phải lớn mạnh. Do đó chúng tôi nhận thức được rằng sự lớn mạnh của tổ chức cũng là một mục tiêu quan trọng.