Báo cáo thị trường bất động sản ở Việt Nam
Kể từ khi mở cửa nền kinh tế Việt Nam năm 2007, thị trường bất động sản lặp đi lặp lại 2 tình trạng đó là quá nóng và trì trệ. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid, nguồn cung mới đang giảm và tỷ lệ trống đang tăng trong lĩnh vực văn phòng và bán lẻ. ✓ Nhà nước tiếp tục kiểm soát không để xảy ra tình trạng quá nóng và trì trệ, bằng việc phê ...