Lịch sử thành lập và phát triển

Công ty TNHH YAMADA Consulting & Spire Việt Nam tự hào là cơ sở tại Việt Nam của Tập đoàn Yamada Consulting, tập đoàn tư vấn có lịch sử thành lập và phát triển lâu đời tại Nhật Bản. Tại đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng đôi nét về lịch sử của Tập đoàn và Công ty.

Tập đoàn Yamada Consulting

Tháng 7/1989

Thành lập Công ty Cổ phần Financial Planners tại Otowa, Bunkyo-ku, Tokyo, Nhật Bản, với mục tiêu tư vấn về giáo dục đào tạo nhà hoạch định tài chính và lập kế hoạch tài chính

(Hiện là Công ty Cổ phần Tập đoàn Yamada Consulting)

Tháng 11/1997

Thành lập Công ty TNHH TFP Venture Capital (Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting) với mục đích khởi động hoạt động tư vấn kinh doanh, tài chính và huy động vốn

Tháng 10/2000

Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Osaka NASDAQ Nhật Bản (hiện là thị trường JASDAQ của sàn giao dịch chứng khoán Tokyo)

Tháng 4/2002

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Chi nhánh Osaka (hiện là chi nhánh Osaka của Công ty)

Tháng 6/2004

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Chi nhánh Nagoya (hiện là chi nhánh Nagoya của Công ty)

Tháng 4/2007

Thành lập Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu tổng hợp doanh nghiệp TFP Owner (Công ty Cổ phần Yamada FAS), là công ty cổ phần trung gian hợp nhất kinh doanh của 3 công ty là Công ty Cổ phần TFP – Web, Công ty Cổ phần TFP Solution và Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu tổng hợp doanh nghiệp Owner

Tháng 12/2010

Đổi tên công ty thành “Công ty Cổ phần Tập đoàn Yamada Consulting”

Tháng 6/2011

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Chi nhánh Tohoku (hiện là chi nhánh Tohoku của Công ty)

Tháng 7/2011

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Văn phòng đại diện tại Singapore (hiện là chi nhánh Singapore của Công ty)

Tháng 3/2012

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Chi nhánh Kyushu (hiện là chi nhánh Kyushu của Công ty)

Tháng 7/2012

Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting thành lập Công ty TNHH Yamada Business tại Thượng Hải

Tháng 1/2014

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Văn phòng Kyoto, thành lập Công ty Cổ phần Yamada FAS – Văn phòng Kyoto (hiện là chi nhánh Kyoto của Công ty)

Tháng 6/2015

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada FAS – Văn phòng Hiroshima (hiện là chi nhánh Hiroshima của Công ty)

Tháng 10/2015

Thành lập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting – Chi nhánh Kobe (hiện là chi nhánh Kobe của Công ty)

Tháng 4/2016

Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting mua lại SPIRE Research and Consulting Pte Ltd., (Spire Research and Consulting), một công ty nghiên cứu thị trường Châu Á và biến nó thành công ty con – một bước tiến cho việc gia nhập toàn diện vào lĩnh vực tư vấn ở nước ngoài.

Tháng 6/2016

Thành lập Văn phòng Osaka của Công ty Cổ phần Yamada FAS (hiện là chi nhánh Osaka của Công ty)

Tháng 10/2016

Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting thành lập Công ty TNHH YBC & Spire (Thái Lan) (hiện là Công ty TNHH YBC & Spire (Thái Lan)

Tháng 4/2017

Thành lập chi nhánh Kansai của Công ty Cổ phần Tư vấn bất động sản Yamada (hiện là chi nhánh Osaka của Công ty)

Tháng 6/2017

Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting thành lập Công ty TNHH YBC Capital (hiện là Công ty TNHH YC Capital) tại Thái Lan

Tháng 7/2017

Sáp nhập Công ty Cổ phần Yamada Business Consulting và Công ty Cổ phần Yamada FAS

Tháng 10/2018

Thành lập Công ty Cổ phần YAMADA Consulting Group USA tại Hoa Kỳ

Tháng 2/2019

Thay đổi thị trường niêm yết cổ phiếu sang Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo 1st Selection

Công ty TNHH YAMADA Consulting & Spire Việt Nam

Tháng 6/2018

Thành lập Công ty TNHH YAMADA Consulting & Spire Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6/2019

Thành lập Công ty TNHH YAMADA Consulting & Spire Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

 

Lịch sử thành lập và phát triểnRating: 8 out of 101383.