Chính sách & Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website này (https://www.yamada-cg-vn.com/). Các điều khoản sử dụng website này áp dụng cho toàn bộ nội dung trên website của Công ty Yamada Consulting & Spire Việt Nam, (sau đây gọi là "Công ty"). Nếu tiếp tục duyệt và sử dụng website này có nghĩa là đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách về quyền riêng tư kiểm soát mối quan hệ của Công ty với người xem liên quan đến website này. Công ty có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này theo từng thời điểm mà không cần thông báo.

Yêu cầu hệ thống trình duyệt website

Website được thiết kế với khả năng tương thích nhiều trình duyệt khác nhau nhưng nên xem trên phiên bản mới nhất để có môi trường duyệt thoải mái hơn với JavaScript và các thành phần bảng định kiểu như được mô tả bên dưới. Một số nội dung trên website chỉ có thể chạy trên phiên bản mới nhất của trình duyệt hoặc yêu cầu một số Plugin nhất định.

Trình duyệt website được đề xuất

Internet Explorer 11 hoặc cao hơn
Firefox phiên bản mới nhất
Chrome phiên bản mới nhất
Safari phiên bản mới nhất
Android OS: Trình duyệt chuẩn Android 6.0 hoặc cao hơn
Apple iOS: Trình duyệt chuẩn  iOS 10 hoặc cao hơn

Độ phân giải màn hình được đề xuất

1366 x 798 pixels hoặc cao hơn

PDF

Đề xuất Adobe Acrobat 10.1 hoặc cao hơn. Nếu chưa cài đặt plugin, có thể tải xuống để cài đặt bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

JavaScript

Một số website có chứa JavaScript. Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để website có thể sử dụng tất cả các tính năng.

Bản quyền và Thương hiệu

Tất cả nội dung của website này, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả tên, biểu tượng, nhãn hiệu, đồ họa, hình ảnh và văn bản được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác và luật pháp ở mọi quốc gia và khu vực trên thế giới. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, sao chép hoặc sửa đổi trái phép, trừ phục vụ mục đích cá nhân hoặc khi được luật pháp cho phép.

Dữ liệu quyền truy cập của người dùng

Website này được cài đặt cấu hình để nắm bắt thông tin về hoạt động của người dùng trên đó, sử dụng các thẻ thu thập dữ liệu. Công ty chỉ thu thập thông tin người dùng để hiểu rõ hơn về các hình thức sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn và không xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào.

Liên kết đến các website khác

Website này có thể chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba. Chính sách về quyền riêng tư không áp dụng cho các website đó, và Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý về thực tiễn bảo mật của bất kỳ website bên thứ ba nào.

Điều khoản miễn trách nhiệm

Công ty không bảo hành hoặc đảm bảo về tính chính xác, khả năng sử dụng, tính chắc chắn hoặc an toàn của thông tin được cung cấp trên website này. Nội dung và URL trên website có thể thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo. Công ty từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại và bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra do việc cập nhật thông tin chậm trễ.

Điều khoản sử dụngRating: 8 out of 101081.